CONCEPT ~ ART DIRECTION ~ STORYTELLING ~ VIDEO EDITING
Hormoontherapieën, bètablokkers, antidepressiva en Deep Brain Stimulation. Wat deze verbetertechnieken met elkaar gemeen hebben, is dat ze invloed uitoefenen op je emotionele gesteldheid. SK-IN (2019) is een verkenning naar de invloed van maakbaarheid op het emotionele welzijn en de waarden die we hieraan hechten. Wat als we in de toekomst zelf onze emoties kunnen controleren, reguleren en doseren met een draagbaar apparaat? Wat als SK-IN onze tweede huid wordt? Gevoelens die gepaard gaan met schaamte, verwijten en afkeuring kunnen worden geminimaliseerd en voorkomen. Het reguleren van ons welbevinden naar een vorm van perfectie ligt op de loer. Waar ligt de grens tussen voor jezelf zorgen en egoïsme?

Bekijk ook deze projecten!